Para baixar o PDF ou obter a versão impressa, clique na imagem abaixo:Livro Desejável Mundo Novo - Baixe Aqui o PDFilustração: Claude Giordano
Deixe seu comentário sobre o livro no blog Desejável Mundo Novo

sbobet4u

 

"ธนารักษ์" เตรียมเปิดที่ราชพัสดุ 150 แปลงทั่วประเทศ

Última modificação 05:29, 10 Dez 2012 por  sbobet4u

De $1

  Conteúdo
  sem cabeçalhos

   

  นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านที่ราชพัสดุ เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ กรมธนารักษ์เตรียมเปิดให้นักลงทุนเข้าดูที่ดินราชพัสดุจำนวนประมาณ 150 แปลง เพื่อเชิญชวนให้เข้าลงทุนพัฒนาพื้นที่เป็นเชิงพาณิชย์ โดยที่ราชพัสดุจำนวนประมาณ 150 แปลงดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่ที่กรมธนารักษ์ในแต่ละจังหวัดได้ทำการสำรวจแล้วว่า เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนา ที่ผ่านมา นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มอบนโยบายให้ธนารักษ์จังหวัดดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนา ภายใต้หลักการที่ว่าพื้นที่นั้นๆ ไม่ได้มีการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ หรือปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้าง ซึ่งหากสามารถนำมาพัฒนาได้ ก็ควรให้เอกชนเข้ามาช่วย แต่หากพื้นที่ใดไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเชิงพาณิชย์ ก็สามารถพัฒนาเป็นเชิงสังคมได้ เช่น สนามกีฬา หรือ สวนสาธารณะ เป็นต้น
   
  เขาคาดว่า แผนพัฒนาที่ราชพัสดุดังกล่าว จะช่วยให้กรมธนารักษ์มีรายได้เพิ่มมากกว่า 3% ของรายได้รวม เฉลี่ยปีละ 3,200-3,400 ล้านบาท เพราะว่าการพัฒนาเชิงพาณิชย์นั้น จะช่วยสร้างรายได้ให้มากกว่าการให้เช่าที่ดินแก่ประชาชนตามปกติ ทั้งนี้ ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประมาณ 22.5 ล้านไร่นั้น ส่วนใหญ่หรือประมาณ 99% ถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการ มีเพียง 1% เท่านั้น ที่กรมธนารักษ์สามารถนำมาพัฒนาได้ ส่วนการจัดการพื้นที่ราชพัสดุในส่วนที่มีการบุกรุกนั้น เขากล่าวยอมรับว่า การบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุในส่วนที่มีการบุกรุกนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับกรมธนารักษ์ และไม่สามารถมีความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการมวลชน http://www.madisonhouseretirement2.com
   
  Imagens (0)
  Comentários (0)
  Faça o login para escrever um comentário.